Klausimai

1. Apie CGM (nuolatinio gliukozės kiekio matavimo) sistemą













2. Jutiklis









3. Siųstuvas




4. Išmanioji programėlė








5. Kiti klausimai